nomadlivsstil

Nomad Heat - Philip Lhamsuren och nomadlivsstilen

Philip Lhamsuren och nomadlivsstilen

Efter den agrara revolutionen var nomadlivet inte längre en drivande kraft på världskartan. Få människor och nationer hade kvar kopplingen till det gamla sättet att [...].